logo 21oz.ru 21OZ.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Разъем BNC Neutrik NBNC75BLP9


Разъем под зажим для кабелей диаметром до 6,3 мм. Подходит для кабелей: Belden 1505A (ANH), Belden 8241F, Canare L-4CFB, Draka 0.8/3.7 AF, Draka 755-801, Draka 755-803, Draka 755-804

239 РУБ

Neutrik nbnc75blp9 похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

322 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

80 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

70 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

60 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

270 РУБ

похожие

Подробнее

3.6v li po li-ion batteries lithium polymer battery 3 6 v lipo ion rechargeable lithium-ion for ER6V 3.6 V

Karel Dvorak Prazske Jaro


Jednoho dne po zime se probudi ze spanku i kamenna znameni starych domu a jaro vtrhne do prazskych ulic s muzikou. Milenci mu vyjdou vstric - a jsou jako ten dve ste let stary Ledereruv par z kasny na Uhelnem trhu: z dlane do dlano si pfelovaji vino zivota...

50 РУБ

похожие

Подробнее

3.6v li po li-ion batteries lithium polymer battery 3 6 v lipo ion rechargeable lithium-ion for ER3V 3.6 V

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

60 РУБ

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Регулятор скорости Noctua NA-FC1

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

180 РУБ

похожие

Подробнее

Разъем BNC Neutrik NBLC75BSX14


Кабельный разъем BNC, подходит для кабелей Draka 1.4/6.6 AF

400 РУБ

Neutrik nblc75bsx14 похожие

Подробнее

Разъем BNC Neutrik NBLC75BVZ17


Кабельный разъем BNC, подходит для кабелей: Belden 7731A (ANH), Draka 1.6/7.3AF

433 РУБ

Neutrik nblc75bvz17 похожие

Подробнее

Разъем BNC Neutrik NBNC75BXY9


Кабельный разъем BNC, подходит для кабелей Belden 8281, Draka 0.8/4.9 DZ

256 РУБ

Neutrik nbnc75bxy9 похожие

Подробнее

1.5 v AA lifepo4 lithium ionen batteries 10pcs 14500 JUGEE 3000mWh rechargeable li-ion Li-polymer Li-Po battery apply Toys, etc

4pcs*JUGEE 1.5 v AAA lithium ionen batteries 1000mWh rechargeable li-ion Li-polymer Li-Po Wireless mouse Calculator battery

TCB High Capacity Li-Po Battery 11.1 V 4200mAh 25C lipo battery 3s for RC airplane Rechargeable

11.1 v 1000 mah lithium battery for high water bullet toy gun li po aircraft aeroplane

5 pcs./Lot 3.7V 300mAh 303035 3.7 v 300 mah Lithium Polymer Li-Po li ion Battery cells For Mp3 MP4 MP5 GPS PSP mobile bluetooth

3.7v 100mah 20c for Cheerson CX-10 cx10 CX12 JJ810 JJ820 V646 V676 RC Helicopter/RC quadcopter 3.7 V Li-po battery 751517

1.5 v AA Lifepo4 Lithium ionen Batteries 12pcs 14500 JUGEE 3000mWh Rechargeable Li-ion Li-polymer Li-Po Battery apply Toys, etc

Balancer Charger Balance For 7.4-11.V 2-3S 2S 3S Cells Li-PO Battery With 12V 1A Switch Power Adapter

8pcs 1.5 v AAA lifepo4 lithium ionen batteries JUGEE 1000mWh rechargeable li-ion Li-polymer Li-Po battery+2 SLOTS charger

7.4V 850mAH Lipo Battery For Udi U829A U829X MJXRC X600 remote control Li-po battery 7.4 V 850 mAH 20C JST plug 703048

Комментарии