Novosti ceny na nelegalnyu mobilnyu sviaz v koloniiah vyrosli 21oz.ru
logo 21oz.ru 21OZ.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

460 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

500 РУБ

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

106 РУБ

похожие

Подробнее

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

279 РУБ

похожие

Подробнее

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

233 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

149 РУБ

похожие

Подробнее

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

Kingston HyperX Cloud HX-HSCL-SR/NA

Luar Na Lubre Lubre. Cabo Do Mundo

Насос DAB NOVA 200 M-NA

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Zusen ATDV-NA/NA twin time relay multi range variable DC12V/24V/36V/AC110V/220V/380V

Žena | Najnovije vesti - Srbija danas

Najnovije vesti o ženama Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti: Srbija Danas.

Vesti dana - Naslovi.net

Strahuje se da će broj nastradalih da raste, jer se još 30 osoba vodi kao nestalo. Putnici išli na ostrvo četiri kilometra uzvodno od Mosula.

Novosti ceny na nelegalnyu mobilnyu sviaz v koloniiah vyrosli. Операторы пообещали взвинтить цены на мобильную связь ...

Крупнейшие сотовые операторы – «Вымпелком», «МегаФон», «Теле2» и МТС предупредили абонентов о резком повышении тарифов на обслуживание со следующего года.

DRAMeXchange: цены на ... - hi-tech-novosti.pro

По мнению аналитиков DRAMeXchange (подразделения компании TrendForce), весьма вероятно, что в течение четвёртого квартала текущего года цены на микросхемы оперативной памяти (DRAM) снизятся на пять ...

Vesti | Najnovije vesti - Srbija danas

Najnovije vesti iz zemlje, Evope i sveta, aktuelne teme iz sveta politike i društva. Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti: Srbija Danas.

Tenis | Novosti.rs

NA VRHUNCU U MAJAMIJU: Đokoviću teško pao poraz od Kolšrajbera. Novak: Da budem iskren, stvarno ne volim da gubim, pogotovo na turniru na kojem sam u prošlosti imao dosta uspeha. Posle kiše uslovi su bili kompletno drugačiji.

Операторы пообещали взвинтить цены на мобильную связь ...

Крупнейшие сотовые операторы – «Вымпелком», «МегаФон», «Теле2» и МТС предупредили абонентов о резком повышении тарифов на обслуживание со следующего года.

Ekonomija | Novosti.rs

Novosti.rs - Zvanična internet prezentacija najtiražnijeg dnevnog lista u Srbiji - Večernjih novosti. Saznajte najnovije vesti iz zemlje i sveta. Uz vas 0-24 - www.novosti.rs,Novosti.rs - Zvanična internet prezentacija najtiražnijeg dnevnog lista u Srbiji - Večernjih novosti. Saznajte najnovije vesti iz zemlje i sveta. Uz vas 0-24 - www ...

Samsung намекает на доступную цену смартфона Galaxy S10e ...

Наши постоянные читатели прекрасно знают, что наряду с флагманскими смартфонами Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ корейский производитель представит и более

Samsung намекает на доступную цену смартфона Galaxy S10e ...

Наши постоянные читатели прекрасно знают, что наряду с флагманскими смартфонами Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ корейский производитель представит и более доступный смартфон под названием Samsung Galaxy S10e.


http://softplunsoroup.tk Привет. У нас в Онлайн-магазине принтеры есть огромный выбор товаров! Иван

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC1

Набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1

Переходники для вентиляторов Noctua NA-SAC1

Адаптеры для снижения скорости вентиляторов Noctua NA-SRC7

Разветвитель для вентиляторов Noctua NA-SYC1

Michail Roscin Spomienka na annu


Предлагаем вашему вниманию книгу Spomienka na annuИздательство: Viera Mikulasova-Skridlova

186 РУБ

похожие

Подробнее

Free Shipping!Unlocked Linksys PAP2T NA Unlocked With retail box PAP2 VOIP adapter gateway

Декоративный кожух Noctua NA-HC3 Chromax Black Swap for NH-D15 Series

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

106 РУБ

похожие

Подробнее

Brand New Factory Unlocked Linksys PAP2-NA PAP2T PAP2T-Na ATA phone adapter SIP VOIP Phone Adapter with 2 FXS

UNLOCKED LINKSYS PAP2T-NA PAP2-NA VOIP Phone Voice Adapter with 2 FXS ports SIP VoIP more advance PAP2T

Free shipping H 239649 NA 239612 CD 56425 SW 56650 D original Timken import single row tapered roller

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

284 РУБ

похожие

Подробнее

AT3GC-I NA SI 945GC Dual Core Atom 330 Low Energy Mini Board 17*17 AT3GC-I/NA/SI board

Мини-штатив Kenu Stance Tripod для APPLE iPhone 5/5C/5S/6/6s/6/6s Plus Silver ST3-KK-NA

LOreal Paris Camila Cabello Тени для век 4 Oh-na-na


Эксклюзивная коллекция продуктов макияжа, вдохновленная самым жарким хитом этого года Havana от Камилы Кабелло. Яркая и зажигательная певица кубинско-американского происхождения подарила самые разгоряченные лучи солнца парижскому макияжу. Это первая помощь для спасения от осенних холодов: пусть теплое сияние не сойдет с твоего лица! Добавь мерцания и блеска своим глазам - этот взгляд воспламенит все вокруг!

800 РУБ

LOreal Paris loreal-paris-camila-cabello-тени-для-век-4-oh-na-na похожие

Подробнее

Напиток XXI Power Изо-Дринк, яблоко, 500 мл


XXI Power Изотонический - напиток, обогащённый витаминами и минеральными солями. Эффективно удовлетворяет жажду и восполняет в клетках запас солей и витаминов, теряемых вместе с потом во время тренировки. Состав: мальтодекстрин, аспартам, яблочная кислота ISEGEN South Africa Ltd. ЮАР, ортофосфат Na, цитрат Na, натуральный ароматизатор Bell Farm Industrial, Великобритания, хлорид Na, смесь витаминов DSM Nutritional Products, Швейцария, лактат Са, хлорид К

57 РУБ

XXI Power похожие

Подробнее


Комментарии


#novosti ceny na nelegalnyu mobilnyu sviaz v koloniiah vyrosli #15cm ultra high heels tall boots lacing round #for fiat palio 2004 2005 2006 headlight excellent ultra bright illumination smd #футболка для фитнеса мужская asics graphic ss top цвет серый черный 153357 0903 #bp005 little tag pendant necklace with link chain vintage fashion style male #плита oursson ip3300t bl #jinhao 599 transparent white colour business office medium nib fountain pen #14 36 316l stainless steel mens biker rocker punk wallet chain 5d005wca length #1m car boat dash flush mount usb port 3 5mm aux extension cable lead mounting #платье isabel garcia mp002xw0yfg1 #life problems #5pcs n type lightning arrestor connector for antenna bs protector converting #набор из 2 х кукол 29см в ассорт пак 9 4 29см в кор 4 60наб #baby sleeping bag winter solid sleep sack #etcr1000c non contact phase sequence detection #wochi #car styling styling glossy stainless #4d silicone baby pussy real artificial vagina trinity tight pleasures best male #closed circle #18pcs marco professional drawing art kit #gz 502 #брюки женские oodji ultra цвет черный темно зеленый 11700209 2 45839 2966c #gl wm849 #шина pirelli scorpion zero 255 55 r19 111v #8 pack 20 clear crystal waggler fishing fish floats floating stem tube set #lovers gonna love 3 года 365 вопросов 2190 ответов #статуэтка you are an angel с таким другом как вы мир становится прекраснее #avots #for audi new q5 lane change side assist system set update kit #smart watch u11c practical wearable device with camera support sim memory card #набор эмалированных кастрюль лысьвенские эмали анютины глазки с крышками 4 #icf p36 #volkswagen tiguan 2007 #high quality multifunction hardcover commercial diary bookwith coded lock a5 #3462

Подпишитесь на новые товары в 21oz.ru